gallery/64482_10154067627589322_6452679336979236317_n

Meno : Mário Šušek

Vek : 38 rokov

Stav : ženatý , 1 dieťa

Povolanie : Informatik (IT)

 

Ako prvé navrhnem zákony o ľudovom hlasovaní a ľudovej iniciatíve (referendum). Pomocou nich si budú občania vo vlastnej réžii riešiť problémy, ktoré nás všetkých trápia.

O mne

Moje návrhy sú na základe podnetov od občanov a budem ich predkladať vo funkčnom referende. Budem presadzovať zrušenie súčasného 50% kvóra a stanovenie 0% kvóra na referendum. To je totiž FUNKČNÉ REFERENDUM - nástroj moci v rukách občanov.

Ako prvé navrhnem zákony o ľudovom hlasovaní a ľudovej iniciatíve (referendum)

1) Trestnoprávna a hmotná zodpovednosť politikov - čo to bude znamenať? Politik (takisto každý kto pracuje pre štát), ktorý spôsobí škodu štátu bude odsúdený na odňatie slobody 25-100 rokov. Jeho majetok bude skonfiškovaný v prospech štátu, vrátane toho, ktorý stihol na niekoho prepísať. Bude mať zákaz sa angažovať v politike na akejkoľvek úrovni a pracovať pre štát do konca života. Ten istý zákaz pracovať platí aj pre firmy, kde má štát účasť min. 1% a pre firmy, ktoré získali aspoň jednu štátnu zákazku, alebo sa uchádzali o štátnu zákazku. Odsúdený bude musieť svoj výkon trestu odpracovať v prospech štátu napr. keď sa stavajú ďialnice
a pod.

2) FUNKČNÉ REFERENDUM - výsledok referenda bude vždy pre politikov záväzný. Po novom bude stačiť, ak občania vyzbierajú 30 000 podpisov pre petíciu na konanie referenda. Pre bežný zákon to bude 30 000 podpisov a pre ústavný zákon a medzinárodné zmluvy to bude 60 000 podpisov. Ak poslanci v NR SR neakceptujú výsledok celoštátneho referenda v parlamente vo forme zákona, konajú sa automaticky predčasné voľby. Nový parlament ho musí schváliť automaticky. Výsledok referenda platí vtedy, ak je splnená tzv. dvojitá väčšina. Dvojitá väčšina znamená, že sa musí zúčastniť nadpolovičná väčšina okresov t.j. 40. Inak účasť v referende nebude stanovená a referendum bude platné pri akejkoľvek účasti pri podmienke tzv. dvojitej väčšiny. Podobné podmienky sa nastavia aj pre referendá v mestách a v obciach. Chcem, aby si občania vo funkčnom referende schválili novú Ústavu SR,
ktorá bude nadradená medzinárodným zmluvám, momentálne tomu tak nie je a preto u nás funguje diktát Bruselu. Po novom bude porušenie Ústavy SR trestným činom a páchateľ bude odsúdený na trest odňatia slobody vo výške 25-100 rokov!

3) PETÍCIA - PRÁVO OBČANA - podľa Ústavy SR Čl. 27 ods. 1 - Petičné  právo  sa  zaručuje.  Každý  má  právo  sám  alebo 
s  inými  obracať  sa  vo veciach  verejného  alebo  iného  spoločného  záujmu  na  štátne  orgány  a  orgány  územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami. Myslím si, že na úrovni štátu, ale aj v miestnych samosprávach sa toto právo veľakrát porušuje. Preto vždy budem dohliadať na to, aby sa toto petičné právo už nikdy neporušovalo na žiadnej úrovni!

4) ODVOLATEĽNOSŤ POLITIKOV - politikov si budeme môcť nielen zvoliť, ale aj odvolať. Politik sa bude môcť dať odvolať podľa nových podmienok uvedených v bode funkčné referendum a podľa bodu 3.

5) KONIEC FINANCOVANIA POLITICKÝCH STRÁN - čo to bude znamenať? Podľa Ústavy SR Čl. 29 ods. 4 - Politické strany a politické hnutia, ako aj spolky, spoločnosti alebo iné združenia sú oddelené od štátu. Preto už politické strany nebudú financované zo štátneho rozpočtu.

6) JEDNA DAŇ - momentálne máme približne 35 druhov daní. Je to DPH, daň z príjmu, spotrebná daň na palivá ( benzín, nafta ), tabaková daň a ostatné dane. Keď sa zavedie jedna daň vo výške 10%, tak štát bude mať viac peňazí do rozpočtu. Ako príklad uvediem, že z hrubého príjmu 500,-€ sa strhne 10%, čo činí 50,-€. Už žiadne podvody s DPH, s daňou z príjmu, žiadna čierna a šedá ekonomika! Viac ako 11 mld. € sa v roku 2013 stratilo v šedej ekonomike na Slovensku (www.zbk.sk/stranka/seda-ekonomika-je-ekonomikou-hotovosti).